תנאי שימוש

אנא קרא תנאי שימוש אלה ("הסכם") בקפידה לפני גישה לאתר זה או שימוש בו ("האתר"). הסכם זה קובע את התנאים וההתניות המחייבים מבחינה משפטית לשימושך באתר. על ידי גישה לאתר או שימוש בו, אתה מסכים להיות מחויב להסכם זה. אם אינך מסכים לחלק כלשהו של ההסכם, אסור לך לגשת לאתר או להשתמש בו.

1. קבלת תנאים

על ידי גישה לאתר או שימוש בו, אתה מצהיר ומתחייב כי אתה בן 18 לפחות ויש לך את היכולת המשפטית להתקשר בהסכם זה. אם אתה משתמש באתר האינטרנט בשם ארגון, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הסמכות לחייב ארגון זה להסכם זה.

2. התנהגות משתמש

אתה מסכים להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות ובאופן שאינו מפר חוקים, תקנות או זכויות של צד שלישי כלשהו. כמו כן, אתה מסכים שלא:

לפרסם, לשדר או להפוך לזמין בכל דרך אחרת כל תוכן שאינו חוקי, מזיק, משמיץ, מגונה, מפר זכויות יוצרים או מעורר התנגדות אחרת.

לעסוק בכל פעילות העלולה להפריע או לשבש את האתר או שרתיו.

לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות משתמש או למערכות מחשב או רשתות המחוברות לאתר.

לאסוף או לאחסן נתונים אישיים של משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

להתחזות לכל אדם או ישות, או להצהיר באופן כוזב או להציג מצג שווא אחר לגבי עצמך, גילך או השתייכותך לכל אדם או ישות.

3. קניין רוחני

האתר ותכניו, לרבות אך לא רק, טקסט, גרפיקה, לוגואים, תמונות, תוכנות וחומרים אחרים, מוגנים על ידי חוקי קניין רוחני והם רכושו הבלעדי של בעל האתר או מעניקי הרישיונות שלו. הנך מסכים שלא להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע או ליצור עבודות נגזרות מכל חלק מהאתר ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל האתר.

4. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם בבעלותו או בשליטתו של בעל האתר. לבעל האתר אין שליטה ואינו נושא באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של אתרי צד שלישי כלשהם. הנך מאשר ומסכים כי בעל האתר לא יהיה אחראי או אחראי לכל נזק או אובדן שנגרם או נטען כי נגרם על ידי או בקשר לשימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאמור הזמינים באתרי צד שלישי כאמור או באמצעותם.

5. הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או מיוחד הנובע או קשור לשימושך או חוסר יכולתך להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, כל אובדן נתונים, אובדן עסקים או אובדן רווחים,  ללא קשר לעילת התביעה.

6. שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולפטור מחבות את בעל האתר ואת שותפיו, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים ומעניקי הרישיונות שלו מפני וכנגד כל תביעות, חבויות, הוצאות, נזקים והפסדים, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים או קשורים לשימושך באתר או לכל הפרה של הסכם זה.

7. שינויים

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות או להחליף כל חלק מהסכם זה. באחריותך לבדוק שינויים בהסכם זה מעת לעת. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום שינויים כלשהם בהסכם זה מהווה הסכמה לשינויים אלה.

8. החוק החל וסמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף ויפורש בהתאם לחוקי ישראל. כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הממוקמים בתל אביב, ישראל.

9. ההסכם כולו

הסכם זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין בעל האתר בנוגע לשימוש באתר ומחליף כל הבנה והסכם קודמים או מקבילים.